ADA Centar


CENTAR ZA ARHITEKTURU, UMJETNOST I DIJALOG – ADA MOSTAR

Kakav grad bismo poželjeli? Kako možemo graditi grad istovremeno stvarajući jači osjećaj sudjelovanja građana u tom procesu?

U 2009. godini Fondacija za savremenu umjetnost i arhitekturu, Färgfabriken iz Štokolma je pokrenula program „Nove urbane topologije.“ Cilj ovog programa je bio stvoriti otvorenu i slobodnu platformu za razmjenu iskustava između različitih gradova i različitih sudionika, kao što su vladin sektor, nevladin sektor, umjetnici, arhitekte, aktivisti, građani, fakulteti i sveučilišta.

Cilj je bio da se kroz neformalne sastanke stvori demokratska platforma za urbani razvoj. Ovaj program je usmjeren na društvena uređenja koja prelaze iz autoritarnog na demokratsko upravljanje i na postkonfliktne situacije, sa osnovnim ciljem izgradnje demokratske platforme uz jačanje uključivanja civilnog društva kroz novi model komuniciranja i transparentnog sudjelovanja u izgradnji društva.

U protekle dvije godine Agencija lokalne demokratije LDA Mostar u saradnji sa Fondacijom za savremenu umjetnost i arhitekturu, Färgfabriken i uz podršku Grada Mostara kroz program „Nove urbane topologije“, radi na senzibiliziranju javnog mijenja Mostara, prema prostoru u kojem žive.

Sagledavanjem grada i razvojem diskursa o gradu iz perspektive koja nije eksplicitno vezana za urbane parametre, LDA Mostar i Färgfabriken su uspješno realizovali Izložbu “Patchwork Mostar” u 2014. godini.

Izložbi su prethodile dvije radionice, gdje je sinergija teorije i prakse pokazala da Mostar ima potrebu za kreiranjem platforme na kojoj bi svi kreatori i korisnici prostora, bez obzira da li su u pitanju društvene, političke, naučne, obrazovne ili nevladine strukture, građani, studenti i djeca, zajedničkim snagama mogli sagledati potencijale koje Mostar ima, pri tome koristeći arhitekturu i umjetnost kao sredstvo za kreativne promjene, te gradeći imidž Mostaru inspirisan novim, savremenim i pozitivnim idejama. Priča se nastavila razvijati nakon Izložbe „Patchwork Mostar“  i sada je u pripremi program pod nazivom Mostar LAB. Svi dosadašnj koraci su pokazali da je Mostaru potreba neovisna kulturna i društvena platforma koja će tretirati zadanu temu kroz različite oblike. Tako smo stvorili Cenatr za Arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar.

ADA ima svoj konačni cilj, uspostaviti čvrstu vezu između koncepta, programa i materijalizacije. Riječ je o skromnom promišljanju na način stvaranja grada koji nudi mogućnosti i osjećaj pripadnosti i komfora svim svojim građanima.