Inkluzija migranata u lokalnoj zajednici


Prakse i izazovi vezani za sociajlnu i prostornu inkluziju migranata u lokalnoj zajednici – #inclusion of #immigrants. #URGENTproject

Izdvojite 10 minuta i odgovorite na nas upitnik na temu #migration.
Danas, u Evropi svedoci smo alarmantnog nivoa urbane fragmentacije, nejednakosti i strukturnih društveno-prostornih podela unutar naših gradova, koji pospešuju ekstremizam i radikalizaciju. Najugroženiji ljudi su često koncentrisani na područjima gde se socijalna isključenost i siromaštvo obično preklapaju sa multietničnosti, što dalje dovodi u pitanje socijalnu koheziju. Marginalizovana i stigmatizovana, ova područja i njihovi stanovnici su gurnuti u začarani krug siromaštva.

U tom kontekstu, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA – Association of Local Democracy Agencies) – u saradnji sa SSIIM UNESCO katedrom Univerziteta u Veneciji i drugih 10 organizacija iz cele Evrope, u okviru projekta URGENT Urban Regeneration: European Network of Towns (Urbana Re-Generacija: Evropska mreža gradova), je inicirala ovu anketu za prikupljanje stavova i mišljenja o percepciji, politikama, praksama i izazovima vezanim za socijalno i prostorno uključivanje imigranata u njihove zajednice.

Biće vam potrebno oko 10 minuta da odgovorite na naše istraživanje. Bili bismo vam zahvalni ako biste mogli da nas podržite svojim doprinosom!
Popunite anketu – uključite se!

Anketu mozete pronaci na sljedećem linku: Survey on migrants’ integration