Ciljevi


Ciljevi / Manifest
Podrška ideje “grad za svakoga”.
Pristup gradu kroz diskurs izvan tradicionalnih urbanih parametara.
Uspostavljanje veza između poslovnog sektora i kulture stvarajući nove vrijednosti u gradu Mostaru i njegovom dugoročnom razvoju.

Kako / Metodologija
Izrada izložbe sa suvremenog i progresivnog sadržaja.
Širenje našeg razumijevanja grada.
Osiguravanje većeg sudjelovanja građana.
Uključivanje novog načina čitanja grada od strane profesionalnog miljea.