Building Blocks stavlja djecu i njihove ideje u središte shvatanja nove arhitekture. To je razigrana izložba koja pomijera granice, a izgrađena je na dječjim vizijama budućih domova.

Projekt je i mjesto za sastanke. Building Blocks je ideja i koncept razvijen od strane Färgfabrikena u suradnji s firmom Medium. Projekt je izložen od strane Färgfabrikena tokom 2010. godine.

Building Blocks predstavlja ideju o arhitekturi i graditeljstvu u kojima su djeca klijenti i arhitekti istovremeno, mentalno igralište koje ima za cilj izgradnju praktične instalacije stvorenu dječijom fantazijom. To predstavlja izazov našim ukorijenjenim vrijednostima i tjera nas na inovativno razmišljanje.

Ali, iznad svega, daje nam konkretnu sliku o tome kako trebamo uključiti djecu koja će imati uticaj na razvoj budućih standarda gradnje.

Zgrade su rezultat saradnje arhitekte i njegovog klijenta.
Ali koji će rezultat dati takva saradnja ako je klijent star samo 6 godina?
Building Blocks poziva djecu iz svih dijelova svijeta da naruče izgradnju zgrade. Svako dijete ili skupina djece surađuje s raznim arhitektima.