Kafa sa arhitektom


Razmišljati skicom – skicirati razmišljanje. Skica i riječ su tradicionalni komunikacijski alati arhitekte. Arhitekta kroz skicu objašnjava ideju drugima ali iz vlastite perspektive kroz skicu istražuje, formira koncept, približava se ideji. Kroz narativno-ilustratorski performans “Kafa sa arhitektom” dvojac arhitekta-ilustrator će pričati o hospitalizaciji arhitekture i urbanizma, objasniti zašto Vuk-Zec svoju praksu naziva “urgentna arhitektura”, publici prikazati simbiozu ideja kroz riječ i crtež. Simultana ilustracija Mensura Demira pratiće izlaganje Amira Vuka-Zeca, prezentirajući “Kafu sa arhitektom” kao audio-vizualni doživljaj.

kafa-arhitekta

Amir Vuk – Zec
Rođen 1957. godine. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 1980. Sa kolegom i saradnikom Mirkom Marićem 1986. godine osvaja republičku Borbinu nagradu za realizaciju enterijera. Godine 1997. osniva atelje New Way u Sarajevu (danas Studio Zec). Autor je velikog broja realizacija iz oblasti arhitekture i enterijera, izlagao na brojnim izložbama te dizajnirao istaknute scenografije za pozorište i film. Kroz brojna gostujuća predavanja u regionu i inostranstvu prezentirao je koncepte i realizacije arhitektonskoj akademskoj i strukovnoj zajednici.

LINK na Studio Zec

Mensur Demir
Rođen 1980. god. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 2006. Od 2006. do 2009. bio je vanjski saradnik Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu na Katedri za projektovanje. Od 2006. do danas arhitektonsko projektantsku praksu stiče u ateljeu Studio Zec sarajevskog arhitekte Amira Vuka – Zeca. O arhitekturi piše za magazin Oris. Grafitima i ilustracijom se bavi od 1996. godine, recentno kombinujući live-ilustraciju uz literarna čitanja, instrumentalnu muziku, video-art.

LINK na stranicu Mensura Demira