Ljetna škola


SSnaslovna

“Urbana Sinapsa” Ljetna škola MOSTAR 2015.

Od 29.07. do 05.08.2015., Muzička škola, Trg Musala

IDEJA:
“Urbana Sinapsa” Mostar 2015. je ljetna škola u trajanju od sedam dana. U tom periodu studenti iz Tokija, Sarajeva, Mostara, Zagreba, Beograda i Beča će imati mogućnost kroz razmjenu mišljenja, dijaloga i praktičnog rada da naprave vlastiti projekat za Centar – ADA.
Naziv ljetne škole je pojam koji pripada oblasti medicine. Sinapsa je dodirna tačka između dva neurona. U stvari to je mjesto gdje dolazi do prenosa signala sa jednog neurona na drugi. Primjenom ovog koncepta želimo reći da je Centar za arhitekturu, umjetnost i dijalog – ADA mjesto komunikacije gdje svi zainteresovani građani, ljubitelji arhitekture i umjetnosti mogu doći i biti dio te priče, te na taj način doprimijeti procesu urbanog razvoja i izgradnje svoga grada.

Važan dio programa Ljetne škole bio je Javno predavanje jednog od najpoznatijih svjetskih arhitekata, prof. Kenga Kume.
Kengo Kuma je takođe bio predsjednik žirija Ljetne škole.

ziri

Učesnici 1. Ljetne škole u organizaciji sentra ADA bili su studenti arhitekstonskih fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija iz Mostara, Tokija, Sarajeva, Beograda, Beča i Zagreba.

PROGRAM – Ljetne škole “Urbana Sinapsa” Mostar 2015.

PROGRAM – Ljetne škole “Urbana Sinapsa” Mostar 2015.

Program rada: 29/07 – 04/08
• Predstavljanje Centra za arhitekturu, dijalog i umjetnost ADA Mostar
• Posjeta mjestu održavanja
• Razvoj ideje
• Urbana artikulacija
• Ideja za arhitekturu
• Rad na projektu
• Selekcija radova od strane žirija

Predavanja:
29.07.2015. srijeda
Životni prostor Tokija – jedan drugi Tokijo, prof. Darko Radović

31.07.2015. petak
U susret životnom i ljubljenom gradu – mjesta urbanog otpora, prof. Darko Radović
Kreativni milje, urbana rekvalifikacija, prof. Davisi Boontharm

02.08.2015. nedjelja
“Urgentna arhitektura”- Amir Vuk Zec

03.08.2015. 18:00 – 20:00, ponedjeljak
PUBLIC LECTURE: “Time & Material” – KENGO KUMA
Kulturna dešavanja, koncerti, turističke posjete Mostaru i Hercegovini, će biti dio prograna ljetnje škole

dusko

Dokumenti koji se odnose na “Ljetnu školu”:

Flyer

Flajer ljetne škole

Map

Mapa

Flyer

Rezultati Ljetne škole