MaPS. Mapiranje javnih prostora


“MaPS. Mastering Public Space – Mapiranje javnih prostora”
Mreža zajedničkog istraživanja gradova i urbanizma

“MaPS. Mastering Public Space” je talijanski projekat promoviran od strane City Space.
Arhitektura, neprofitna kulturna organizacija sa sjedištem u Bologni, Italija, MaPS je kolaborativna istraživačka mreža koja uključuje više od 25 vodećih univerziteta i institucija, zajedno sa naučnicima, akademskim profesorima, gradonačelnicima, dizajnerima, umjetnicima i građanima, širom svijeta, cilj da promovirae kritički osvrt na javnom prostoru, u multidisciplinarnom području djelovanja. MaPS je dio međunarodne debate o gradovima, javnom prostoru i urbanizmu. To je mreža gradova iz Argentine, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Italije, Španjolske, Grčke, Krete, Njemačke, Velike Britanije, Švedske, Libanona, Cipra, Izraela, Bosne i Hercegovine, Tajlanda, Kine, Malezije, Japana, Australije i Novog Zelanda.
MaPS radi na obrazovanju, istraživanju inovativnog, ljudski-orijentiranog dizajna.
MaPS spaja studente zajedno sa dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija iz:
National Technical University of Athens, Greece / University of Auckland, New Zealand / Thammasat University, Thailand / UPC – Universitat Politècnica de Catalunya, Spain / QUT – Queensland University of Technology, Australia / Universidad de Palermo, Argentina / Lebanese American University, Lebanon / University of Canberra, Australia / Illinois Institute of Technology, USA / Università di Bologna, Italia / The Chinese University of Hong Kong, China / Bezalel Academy of Fine Arts, Israel / Taylor’s University, Malaysia / University of Nicosia, Cyprus / Carleton University, Canada / KTH Royal Institute of Technology, Sweden / co+labo, Keio University, Japan / Università degli studi di Firenze, Italy / National Taiwan University, Taiwan i profesionalce iz:
Barcelone / Bejruta / Berlina / Bolonje / Londona / Mostara / Tripolija
i neprofitna kulturna udruženja, kao što su:
International Society of Biourbanism / Labirinto: Culture e Civiltà Mediterranee
MaPS predstavlja pojam koji se koristi da pronađemo mjesto, da razumijemo i objasnimo morfologiju i geografiju javnog dobra. MaPS predstavlja alat ali i resurs. Sastoji se od gradova i ljudi, objekata i javnih površina. Cilj i svrha MaPS-a je ostvarenje slobodoumnih karata, popunjavnju praznina sa nematerijalnim značenjima i nepredvidivim urbanim iskustvima. U konačnici, priču savremenog javnog života u gradovima, širom svijeta.