NUT Mostar


feat-nut

Nove urbane topologije u Bejrutu i Mostaru

Projekt je fokusiran na dva grada koja su  kroz historiju bila pod stalnim uticajem bogatstva kultura i fragmentacije društva.
Jedan multikulturalni grad zadržava svoje mogućnosti i izazove, kulturno bogatstvo i fragmentacije društva. Projekt „Nove Urbane topologije – Mostar i Beirut“ (proljeće/jesen 2014.) usredotočuje se na dva grada koja su kroz historiju bila pod stalnim uticajem ovih pitanja, dva grada koja se uvijek iznova mijenjaju između interakcije i fragmentacije, Beirut (Libanon) i Mostaru (Bosna i Hercegovina). Program je finasijski podržan od strane švedske lutrije, realizira ga Fondacija Färgfabriken iz Štokholma, a  u Monstaru u patnerstvu sa Agencijom lokalne demokratije uz saradnju sa Gradom Mostarom.

Kao i neki drugi gradovi, Beirut je izrastao iz građanskog rata i invazije i povratio svoj ekonomski razvoj opet i iznova. Međutim glomazni projekti urbanog razvoja poduzeti od strane privatnika u posljednjih nekoliko godina, veoma rijetko svoj korijen imaju u stvarnim potrebama građana. U međuvremenu plan grada Beiruta i njegov razvoj snažno karakterizira podjela između različitih etničkih grupa u zemlji.
Mostar je takođe grad snažno definiran fizičkim i mentalnim podjelama, višegodišnjim ratom grad je podijeljen između Bošnjaka i Hrvata. Nasljeđe rata još je uvijek jako prisutan, a nesumnjivo je najprisutnije u samom sredistu grada – Distriktu, koji prestavlja praznu urbanu tampon zonu između gradskih etničkih zajednica.
Osposobljavanjem institucija i pojedinaca koji se bave kulturom, da preuzmu aktivnu i stratigijsku ulogu na polju urbanizma, “Nove urbane topologije” će promovirati održivi i demokratksi urbani razvoj u Mostaru i Bejrutu. Ovaj projekt će omogućiti toliko potrebni prekogranični dijalog unutar gradova te između različitih društvenih sektora.

Iskustva projekta “Nove urbanie topologije – Mostar i Bejrut” će biti prezentirana na izložbi na jesen 2014.  u oba grada, sa posebnim osvrtom na proces urbanizacije i urbanih rješenja koja omogućuju integracije.  Zajednička izložba u Färgfabrikenu na jesen 2014. će naglasiti i istaći ideje i iskustva iz Bejruta i Mostara te drugih gradova čija su iskustva takođe aktivno uključena u projekt.

NUT-2012

NUT 2012 (klik na sliku)

NUT-2013

NUT 2013 (klik na sliku)