Organizacija


LDA Mostar: Mananing Director
LDA Mostar, kao lokalno registrovana neprofitna, nevladina organizacija, postoji već dugi niz godina, te je od svog osnutka implementirala brojne projekte u lokalnoj zajednici, sa ciljem podrške razvoju lokalne zajednice u procesu demokratizacije i pridruživanja EU, odgovarajući na potrebe i probleme u istoj, a sve to koristeći principe multilateralne decentralizirane suradnje, uz ulkučivanje različitih aktera. LDA Mostar je stvorila dobru suradnju među različitim akterima na ražličitim nivoima, što uključuje lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, te europske institucije.

Kreativni voditelj projekta: Senada Demirović Habibija
Rođena u Mostaru 30.04.1975. godine.
Zvanje magistra nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma stekla na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Dodiplomski studij studirala u Rabatu (Maroko), Sarajevu(BiH) i Horsesu (Danska).
Trenutno u izradi doktorska disertacija na temu “Urbana rekonstrukcija u kontinuitetu“, pri Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu.
Kao stručni suradnik za kulturno nasljeđe radila u projektu obnove stare gradske jezgre grada Mostara u sklopu ureda Aga Khan Trust for Culture i World Monuments Fund (2000-2002). Kao stručni suradnik za urbanizam, radila u centralnoj zoni Mostara (Distrikt) od 2002.-2004. godine. Od ujedinjenja grada u jedinicu lokalne uprave radim kao stručni savjetnik za prostorno planiranje Službe za urbanističko planiranje pri Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara.
Od 1997. godine do danas učestvovala na mnogobrojnim, seminarima, konferencijama, radionicama kao koordinator, voditelj, predavač i medijator.
Od 2012. godine kreativni koordinator programa Nove urbane topologije u Mostaru. Jedna od osnivača Centra ADA Mostar.
Poznavanje tri strana jezika: engleski, francuski, talijanski.

Färgfabriken, Joachim Granit, Strategic Development of International Programmes
Od 1995. Färgfabriken je stvorio bogatu raznolikost izložbi i raznovrsne aktivnosti u oblasti umjetnosti, arhitekture i urbanog razvoja. Färgfabriken je mjesto susreta za rasprave, diskusije i seminare. Rad Färgfabriken-a je eksperimentalan i interdisciplinarni gdje se nastoji stvoriti uvjete za nova razmišljanja, inovativne ideje i neobične projekte. Ukratko, Färgfabriken otvara prostor za provođenje tih inovativnih ideja i projekata na način da se predstave različite perspektive i interesi iz područja umjetnosti, arhitekture i društvenih nauka.

icon-PDF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING