Patchwork radionica za studente


Kolaž sjećanja i snova – Patchwork of narratives

Radionica 24-26. septembar/rujan 2014.

Nakon pripremnog sastanak održanog 18. septembra/siječnja, 28 učenika završnih razreda osam srednjih mostarskih škola, učestovali su na radinici “Patchwork of narratives – Kolaž sjećanja i snova” projekta Nove Urbane Topologije.

Agencija lokalne demokratije Mostar, u saradnji sa Fondacijom za modernu umjetnost i arhitekturu Fargfabriken iz Štokholma, u sklopu programa “Nove urbane topologije” i projekta “Izložba: Mostar-Bejrut-Štokholm-društvena refleksija urbanog prostora”, organizuje radionicu koja će biti organozovana u dvije faze:
– Prikupljanje građe u obliku arhivskih dokumenata, fotografija, tekstova, priča, mapa, a sve prema tematskim cjelinama koje ce se obrađivati na radionici;
– Trodnevna radionica “Patchwork of narratives – Kolaž sjećanja i snova” u kojoj su učenici prema izabranim temama i interesovanju uz pomoć koordinatora radili na obradi prikupljenih materijala kreirajući ideje za Mostar kakav žele imati.

Cilj radionice “Patchwork of narratives – Kolaž sjećanja i snova” bio je dobiti sliku o gradu u njegovim vremenskim i prostornim dimenzijama, sagledan iz perspektive mladih ljudi. Rezultati radionice će biti uvod za realizaciju Izložbe “Mostar-Bejrut-Štokholm” koja će se u Mostaru otvoriti početkom novembra/studenog 2014. godine.

patchwork-studenti1

Kolaž sjećanja i snova

patchwork-studenti1

Kolaž sjećanja i snova

patchwork-studenti1

Kolaž sjećanja i snova